קרן השתלמות הינה קופת גמל לחיסכון לשכירים ולעצמאיים לטווח בינוני או ארוך.  במקור נועדה קרן ההשתלמות לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך אולם כיום, היא משמשת בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. קרן השתלמות הינו האפיק היחיד הפטור ממס רווחי הון בהפקדות עד התקרות הקבועות בחוק.

קרן השתלמות לשכירים

קרן השתלמות היא הטבה שמעסיק נותן לעובדיו: המעסיק מפקיד לקרן 7.5% מגובה שכר העובד והעובד משלים מצדו 2.5% נוספים מתוך שכרו. עד לשכר של 15,712 ש"ח, ישנו פטור ממס ואילו הפקדה מתוך סכום גבוה יותר מהסך האמור תחייב את העובד הן בתשלום מס וביטוח לאומי, והן במס רווח הון בגובה 25% שייגבו בעת מעמד משיכת הכספים מקרן ההשתלמות.

לדוגמה: 

יוסי מרוויח 18,000 ש"ח בחודש. השכר שמעבר לתקרת הפטור ממס הוא 2,288 ש"ח ( 18,000-15,712 = 2,288 ₪). אם יוסי מעוניין להפקיד כספים ביחס לכל שכרו, החלק מעבר לתקרה (7.5% מ- 2,288 ש"ח = 171.6 ₪) ימוסה במס שולי ובביטוח לאומי. בנוסף, כל הרווחים שיצטברו בקרן ביחס לחלק שהופקד מעבר לתקרת הפטור ממס (ועל הפקדה הנוספת של העובד) יהיו חייבים במס רווח הון בעת המשיכה שלהם.

קרן השתלמות לעצמאיים

קרן השתלמות מהווה אפיק חיסכון משתלם עבור עצמאים, שכן היא מאפשרת ליהנות מהטבות מס ייחודיות ומנזילות הכספים לאחר 6 שנים לכל מטרה, או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות. עובדים עצמאיים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת. 

תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת לסכום של 283,905 ש"ח לכל היותר. לכן, עבור עצמאים שהכנסתם הקובעת הנה 283,905 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה מוכרת הינו: 12,776 ש"ח (283,905 ש"ח כפול 4.5%). ההטבה בניכוי, ניתנת לפי המס השולי של העצמאי כפול ההפקדה הנחשבת כהוצאה מוכרת. 

לדוגמה, על פי מס שולי של 47%, ניתן לקבל הטבה בניכוי בסך 6,005 ש"ח (12,776 ש"ח כפול 47%).

בעת משיכה כדין, מפטור ממס רווח הון עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 19,920 ₪. עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות סכומים נוספים מעבר לתקרה המוטבת וכך, ליהנות מהיתרונות של חיסכון באמצעות קרן השתלמות. במקרה כזה יהיה תשלום מס רווח הון של 25% על ההפקדות מעבר לתקרה.

עצמאיים רשאים לפתוח כל שנה קרן השתלמות חדשה ולהפקיד לתוכה כספים לחסכון. בדרך זו יוצרים מצב שלאחר 6 שנים של וותק, שנה אחר שנה נזקף לזכותם חסכון נזיל לשימוש. חשוב לציין, שלא ניתן לאחד בין קרנות ההשתלמות השונות וכי כל קופה עומדת בפני עצמה.

קרן השתלמות למורים וגננות

לעובדי הוראה קיימות שתי קרנות השתלמות: קרן השתלמות למורים ולגננות וקרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים.

הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון אלא למימוש יציאה לשנת השתלמות, אך בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בהן. הצבירה בקרן השתלמות לעובדי הוראה גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות העובדים בשיעור 4.2% משכרם ומהפרשות המעסיק בשיעור 8.4% משכר העובדים. סך כל הצבירה (מעסיק + עובד/ת) מסתכם בשיעור 12.6% מהשכר. משיכת הכספים לצורך השתלמות, פטורה ממס. 

העובדים פטורים ממס במידה והפקדות המעסיק לא עלו על 1,319.8 ש"ח (8.4% ממשכורת של 15,712 נכון לשנת 2023), והפרשות העובד/ת לקרן לא עלו על 659.9 ₪ לחודש (4.2% ממשכורת של 15,712 ₪, נכון ל-2023).

ומה עוד חשוב לדעת?

החלת ותק בקרן השתלמות

החלת וותק בקרן השתלמות מתייחסת לחוסכים שיש ברשותם שני חשבונות בקרנות השתלמות. במצב כזה, ניתן להחיל את הוותק של הקרן האחת גם על הקרן השנייה. החלת הוותק על הקרן ה'צעירה' יותר מאפשרת כאמור למשוך את הכספים שהצטברו בה ללא אירוע מס. 

למימוש האופציה של החלת הוותק חייבים להתקיים התנאים הבאים:

א. אחד משני החשבונות בקרנות ההשתלמות הינו במעמד 'שכיר' (השני יכול להיות גם במעמד של 'עצמאי', אבל אם שני החשבונות הם במעמד של 'עצמאי', החלת הוותק אינה אפשרית)

ב. יש למשוך את כל הכספים שהצטברו בקרן 'הצעירה' ולאחר מכאן לבצע משיכה מהקופה הוותיקה

ג. אין הפקדות מקבילות בשתי הקרנות

ד. לא בוצעה עד לנקודת הזמן הנוכחית משיכת כספים מהקרן הוותיקה

יתרונות ההשקעה בקרן השתלמות

להשקעה בקרן השתלמות ישנם יתרונות רבים:

  1. היא מקנה הטבת מס הכנסה לשכירים ולעצמאיים
  2. היא מאפשרת פטור ממס רווח הון עד התקרה הקבועה בחוק
  3. דמי הניהול נמוכים יחסית
  4. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא 'אירוע מס'
  5. הכסף שמושקע הופך לנזיל לאחר 6 שנים
  6. ניתן לנייד את הכספים בין גופים מנהלים ולשמור על הוותק
  7. ניתן לקבל הלוואות בתנאים טובים כנגד כספי החיסכון
  8. הסכום שמצטבר בקופה מתקבל כסכום חד פעמי ולא כקצבה
  9. זכויות הירושה בקרן הן בהתאם לכספים שהיו מגיעים למוריש
  10. ניתן להשוות בין קרנות מתחרות ולאתר את אלה שהן בעלות התשואות הטובות יותר

לסיכום

קרן השתלמות היא לא רק כלי מצוין לחיסכון לטווח הבינוני והארוך, אלא שמדובר באחד ממוצרי החיסכון הטובים ביותר שכוללים הטבות ויתרונות רבים. אם הנכם שכירים, או עומדים להתחיל עבודה חדשה, בדקו האם המעסיק יפקיד לכם לקרן השתלמות ומתי ואם אתם עצמאיים, שקלו לפתוח קרן השתלמות, אם עדיין לא עשיתם זאת.