מעמדו של הסכם הממון 

לאורך השנים, אנשים הכירו ברצונם של בני זוג שנישאים, ו/או ידועים בציבור לשמור על הנכסים שכל אחד מהם הגיע עימם לנישואין או לזוגיות, ובצורך בביצוע הפרדה רכושית. הדרך לכך היתה, כמובן, באמצעות חתימה על הסכם ממון. האמת היא שזו עדיין הדרך אך ככל שנוקפות השנים והפסיקה מתפתחת, ישנם מקרים שבהם מוסד הסכם הממון נפגע.

למרות העובדה שהמחוקק מכיר בקיומו של הסכם ממון וכי ישנה פסיקה ענפה בנוגע למשמעותו ולאופן ביטולו, עדיין ישנם לא מעט מקרים שבהם ישנן נסיבות יוצאות מן הכלל שמצריכות משנה זהירות. מתוקף היותי עורכת דין לענייני משפחה מזה 21 שנים, אין לי ספק, שהסכם ממון הוא תעודת ביטוח אבל כמו בכל ביטוח - יש לבדוק את הפוליסה מעת לעת. 

חשוב לציין, כי גם אם ההסכם נחתם ואושר בפני נוטריון או בית משפט (תלוי במקרה), אין לבני הזוג ביטחון מלא, אלא אם הם ערכו את ההסכם בצורה מיטיבה ומקצועית, אצל עורך דין שבקיא בתחום ובמקביל, לא זנחו אותו, אלא בדקו, מעת לעת, שהוא בתוקף ושהוא חולש על כל העתיד ועל כל מצב שיכול לקרות.

מקרה לדוגמה

שרון ואיתמר הם בני זוג שהתחתנו ושרון הביאה עימה לנישואין דירה שרשומה על שמה בטאבו. בני הזוג לא גרים בדירה הזו אלא בדירה אחרת. אם אין התייחסות בהסכם הממון שנחתם בין שרון ואיתמר לפירות הדירה, שרון עלולה לגלות, שדמי השכירות שמתקבלים מהשכרת הדירה, אינם שייכים לה באופן בלעדי, אלא אמורים להתחלק בינה ובין איתמר.

באופן דומה, אם ההסכם מתייחס לפירות שמתקבלים מהדירה, חשוב שתהא התייחסות ברורה למקום אליו מופקדים הפירות. אם לדוגמה דמי השכירות יופקדו לחשבון המשותף (להבדיל מחשבון נפרד), ניתן יהיה לייחס לשרון בעתיד כוונת שיתוף בדמי השכירות. 

ומה קורה במקרה שבו דמי השכירות מצטברים ושרון מחליטה לנצל הזדמנות פז שנקרתה בדרכה, למכור את הדירה ברווח ולקנות אחרת במקומה? האם גם הדירה החדשה מוגנת ושייכת אך ורק לשרון? גם כאן, התשובה תלויה בניסוח ההסכם ובאופן שבו הצדדים נהגו; אם הסכם הממון ‘שותק’ בכל הנוגע למכירת הדירה אז, במקרה של גירושין, ייתכן ושרון תגלה כי לאיתמר מגיעות זכויות בדירה החדשה. 

מה משפיע על בית המשפט כשהוא מפרש הסכמי ממון?

ישנם פרמטרים רבים שמשליכים על קביעות בית המשפט בבואו לפרש הסכמי ממון. למשל, משך הנישואין, התנהגות הצדדים בפועל ביחס לנכס, מה כתוב בהסכם, האם אפשר ליחס לניסוח משמעות נוספת ועוד. אחד הדברים המרכזיים בהם עוסק בית המשפט בהקשר זה, הוא ההוכחה, שהצדדים להסכם הממון לא זנחו אותו. אבל רגע: איך אפשר להוכיח שבני זוג לא זנחו את הסכם הממון אם הוא צופה פני עתיד? איך שרון תוכל להוכיח שלא זנחה משהו שטרם הגיע הצורך להשתמש בו? 

כאשר הסכם הממון מפורט ומתייחס מפורשות לכל מיני אפשרויות שעשויות להתרחש בעתיד, הדבר מעלה את הסבירות שאם תידרש הכרעה של ערכאה שיפוטית, בית המשפט יאשר את הנכתב בהסכם כשריר וקיים (לדוגמה, אם בהסכם נקבע מפורשות, כי זמן הנישואין או הזוגיות אינו משפיע על תוקף ההסכם). 

ומה אם אתם הצד השני? זה שסבור שהסכם הממון הוא חסר תוקף?

מה אם נדרש היה לשפץ מעת לעת את הדירה שהביאה איתה שרון לנישואין ואיתמר בעלה הוא זה שתיקן, תוך שהוא מוציא כספים מהחשבון המשותף של הצדדים? האם לנוכח העובדה שבני הזוג נשואים שנים ארוכות, ניתן לראות כאילו שרון ‘זנחה’ את ההסכם? שרון עלולה לטעון ברגע האמת שלא זנחה את ההסכם ואיתמר עלול להרגיש שהולך שולל. 

הסיטואציה עלולה להסתבך עוד יותר: שרון ואיתמר יכולים, ברבות הימים, להחליט לקנות בית גדול יותר ולטובת כך, שרון תמכור את הדירה שרשומה על שמה ולהשתמש בכספים שתקבל מהמכירה לרכישת הבית החדש. אם הסכם הממון לא יעודכן ולא יכלול התייחסות לאפשרות הזו, בקרות המקרה עלולה שרון לגלות שאיתמר זכאי לקבל חצי מהסכום וכי הסכם הממון עליו היא חתומה לא מגן עליה ולא משקף את רצונותיה.

אז מה עושים?

מתייחסים באופן מפורש בהסכם הממון לסיטואציות צופות פני עתיד מעין אלה, לרבות למה קורה בעת מכירת הנכסים, שינוי בעלויות וכו'. מעדכנים את ההסכם בעת הצורך באמצעות חידוש ההסכם או נותנים ביטוי לזכויות באמצעות רישום הזכויות בטאבו (למשל: שרון תקבל יותר זכויות בדירה החדשה מאשר איתמר). 

ולגבי הצד שנהנה מביטול הסכם הממון - מומלץ לא להניח שההסכם בוטל אלא לדאוג לכך שזה יקרה או לוודא שזה כתוב. מה שלא כתוב לא יחייב. חשוב לזכור שהסכם ממון נעשה בכתב ומבוטל בכתב.

לסיכום

הסכם ממון הוא הסכם חשוב ללא ספק ועשוי לשמש כתעודת ביטוח עבור הצדדים אך כדי שהוא אכן יגן עלינו, נדרשים כמה דברים; כמו שלא תחתמו על ביטוח מורכב בלי סוכן ביטוח או הסבר מפורט, כך אל תחתמו על הסכם ממון בלי איש או אשת מקצוע שמבינים, חיים את התחום ומתעדכנים בו באופן רצוף. חשוב לבדוק בחלוף הזמן שההסכם שנחתם עדיין משקף את המצב ואת הרצונות שלכם ולעדכן כל שינוי במידת הצורך. לא מספיק לדעת שהסכם ממון הוא מסמך חשוב, אלא לערוך אותו אצל מומחה בתחום ולהיות עם יד על הדופק באשר לצורך לעדכן ולשנות אותו.