מהי צוואה הדדית ובמה היא שונה מצוואה 'רגילה'?

סעיף 8 א לחוק הירושה קובע:

'בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)'.

צוואה הדדית היא צוואה שבני זוג יכולים לערוך, כאשר צוואתו של כל אחד מהם מסתמכת על צוואתו של בן הזוג האחר. הצוואה מסוג זה יכולה להיערך במסמך אחד לשני בני הזוג יחד, או במסמכים נפרדים. זה לא משנה.

האם כל צוואה שעורכים בני זוג היא צוואה הדדית? 

בהחלט לא. בני זוג יכולים להחליט האם לערוך צוואה הדדית או צוואה נפרדת.

האם אנשים שאינם בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית? 

לא. זאת אומרת - הם יכולים לערוך צוואה מקבילה, אבל הוראות החוק החלות על צוואה הדדית לא יחולו עליהם.

ומהן אותן הוראות מיוחדות הנוגעות לצוואה הדדית?

כאמור, הנושא החשוב ביותר בצוואה הדדית הוא עקרון ההסתמכות. בצוואה הדדית בני הזוג מצווים את רכושם ועיזבונם למי שהם רוצים (אגב, בן הזוג עצמו לא חייב בכלל להיות יורש בצוואה של בן הזוג האחר) - ומשחתמו על צוואה הדדית (שבתוכה מצוין כי הצוואה הינה הדדית והיא מסתמכת על כך שבן הזוג ערך צוואה מקבילה) - אף אחד מהם לא יוכל לשנות את צוואתו, אלא בתנאים הבאים:

אם בן הזוג השני עודנו בחיים - על בן הזוג שחפץ בשינוי צוואתו ממה שסוכם באופן הדדי - להודיע, בכתב, לבן הזוג האחר - ועם קבלת ההודעה בטלות שתי הצוואות.

אם בן הזוג השני כבר אינו בין החיים - אז על בן הזוג המבטל להסתלק מחלקו בצוואת בן הזוג שנפטר, כתנאי לביטול צוואתו שלו (וזאת מכיוון שכאמור, בן הזוג שנפטר הסתמך על כך שנערכה צוואה מקבילה לשלו, כפי שסוכם ביניהם). אם העיזבון של בן הזוג שנפטר כבר חולק, על בן הזוג המבטל להשיב את מה שקיבל מהעיזבון (או את ערכו, אם הרכוש עצמו כבר אינו בנמצא) - ורק אז יוכל לבטל את צוואתו.

התכלית של אפשרות זו ברורה ומובנית: אנו רוצים לאפשר לבני הזוג לדאוג באופן הדדי לירושתם, אך לאפשר להם לוודא שהם לא מורישים את רכושם כפי שסוכם עם בן הזוג, בעוד הוא ילך מאחורי גבם וישנה את צוואתו לטובת יורשים אחרים.

עם זאת, יש כמה נקודות שכדאי לשים לב אליהן ביחס לצוואות הדדיות

א. בן זוג שירש את בן הזוג האחר - אמנם אינו יכול לשנות את הצוואה ההדדית שערכו בני הזוג, אבל הוא כן יכול להשתמש במה שקיבל ובעצם לכלות את העיזבון ולא להשאיר דבר ליורשים עליהם סוכם. במילים אחרות, לעיתים בני הזוג מצווים את רכושם זה לזו ולאחר פטירת האחרון שבניהם - לילדיהם המשותפים. המטרה של הצוואה ההדדית היא למנוע למשל העברה של רכוש אל יורשים אחרים, כמו למשל בן או בת זוג חדשים שיבואו לאחר פטירת אחד מבני הזוג - וזאת על חשבון הילדים המשותפים. במקרה כזה, אמנם לא יוכל בן הזוג שנותר אחרון בחיים לשנות את צוואתו מבלי להשיב את מה שקיבל, אך הוא כן יוכל להשתמש ברכוש ולכלות אותו. עם זאת, על בני הזוג להשתמש ברכוש שקיבלו בתום לב.

ב. לא תמיד צוואה הדדית היא המסמך הנכון עבור בני זוג. קחו למשל בני זוג צעירים שעורכים צוואה הדדית. אחד מהם חלילה נפטר צעיר - ובן או בת הזוג שנותרו בחיים מעוניינים להינשא בשנית ואולי אף להוליד ילדים נוספים. האם יהיה זה נכון להגביל את בן או בת הזוג, בעודם צעירים, מלשנות את הצוואה למשל לטובת ילדים חדשים שייוולדו? 

ג. צריך לדעת שאין אפשרות להגביל באופן מוחלט את זכותו של כל אחד מבני הזוג מלשנות את צוואתו שערך באופן הדדי עם בן זוגו. ההגבלה היא רק לפי הוראות החוק, משמע שניתן לשנות, תוך ביטול הצוואה, הסתלקות או השבה, כאמור לעיל.

ד. דבר נוסף שחשוב לתת עליו את הדעת, הוא שהחוק לא מתייחס למקרה של כניסה למצב של חוסר יכולת לקבל החלטות של אחד מבני הזוג (למשל עקב דמנציה). במקרה כזה עשוי להתעורר קושי, אם אחד מבני הזוג ירצה לשנות את צוואתו לאחר שבן הזוג האחר כבר אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו.

ה. ישנם פתרונות נוספים ויש לבחון בכל מקרה ומקרה האם צוואה הדדית עדיפה, או שמא כדאי לעשות שימוש במנגנונים אחרים. 

מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד לענייני ירושה לפני שמחליטים כיצד לנסח את הצוואה.