'הסכם שלום בית לחילופין גירושין' הוא למעשה שני הסכמים שהתאגדו יחדיו. הסכם זה הוא 'הסכם מגירה' שמושג בתהליך גישור, במצב שבו בני הזוג אינם בטוחים שהם מעוניינים להמשיך את הקשר ביניהם. ההסכם מאפשר לבני הזוג לנסות ולשקם את יחסיהם, לצד הסדרת תהליך הגירושין, אם יוחלט עליו.

בחלק הראשון מסדיר ההסכם את כל הנושאים הקשורים בחייהם המשותפים של בני הזוג, מתוך מחשבה להגיע לשלום בית ולהמשיך בחיים המשותפים ואילו החלק השני שלו דן בגירושין. במקרה ושלום הבית לא צלח והזוג מחליט להתגרש, יש הסכם גירושין מוכן עבורם, אשר מסדיר את הנושאים החשובים לבני הזוג. חשוב לזכור, כי היות והחלק השני של ההסכם הוא הסכם גירושין לכל דבר ועניין, יש צורך לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה על מנת שייתן לו תוקף של פסק דין.

הנושאים המוסדרים בהסכם

כאמור, החלק הראשון בהסכם מפרט את ההוראות שעל שני בני הזוג לקיים במסגרת הניסיון לשלום בית.

בחלק זה יוסדרו נושאים כמו: עקרונות בחינוך הילדים; ערכים שעליהם לכבד; תקשורת בונה; התחייבות לאי בגידה ואף קביעת סנקציה אם התחייבות זו תופר; הליכה לטיפול זוגי; הסדר חיי אישות; חלוקה הוגנת של מטלות הבית; התחייבות להשקעה בזמן איכות זוגי; התחייבות לשעות נוכחות בבית וכדומה.

לרוב, קובעים בהסכם תקופת ניסיון מינימאלית בת מספר חודשים שמהווה את משך הזמן המוסכם שבו יקדישו בני הזוג מאמצים לשיקום יחסיהם, או תנאים ספציפיים המפסיקים את מצב שלום הבית ומפעילים את תנאי הגירושין (למשל: בגידה חוזרת של בן-הזוג, אלימות חוזרת, וכו’).

אם בני הזוג לא עמדו בהתחייבויות שלהם כפי שנוסחו בחלק הראשון של ההסכם, או אחד הצדדים אינו מעוניין בהמשך הניסיונות לשיקום הקשר ומעוניין להתגרש, לאחר תום תקופת הניסיון המינימאלית אם נקבעה, ייכנס לתוקף החלק השני של ההסכם.

חלקו השני של הסכם שלום בית או לחילופין גירושין הוא הסכם הגירושין.

בחלק זה של ההסכם, שמהווה הסכם גירושין סטנדרטי, מפורטים כלל הנושאים שעל הפרק במצב של גירושין: קבלת גט; משמורת על הילדים והסדרי שהות, גובה תשלום דמי המזונות; חלוקת הרכוש המשותף; פיצוי כספי וכדומה. 

כדי שפרק הגירושין יקבל תוקף משפטי מחייב כשל פסק דין, הוא טעון אישור של בית משפט, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973.

היתרונות בעריכת הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

ראשית, הסכם כזה מייצר שקט ושלווה עבור זוגות שחוו משבר זוגי אבל אחד מבני הזוג או שניהם לא רוצים להיפרד. ההסכם מאפשר לבני הזוג לעסוק בכל הנושאים שהיוו גורם למשבר והיו לגביהם חוסר הסכמות בין בני הזוג ולהסדיר אותם בחלק הראשון של ההסכם, על מנת שמה שהיה לא יחזור על עצמו.

בנוסף, ההסכם מאפשר וודאות. בני הזוג יודעים שיש להם בסיס שהסכימו עליו וכעת, הם יכולים להתפנות ולעבוד על מערכת היחסים ביניהם. במידה ולא יצליחו ויחליטו להיפרד, הם יודעים בדיוק מה התרחישים האפשריים במקרה כזה. מהו גובה דמי המזונות, מהם הסדרי השהייה וחלוקת הרכוש משום שכל אלו מוסדרים בחלק השני, שדן בגירושין.

בעת עריכת ההסכם יש הרבה מקום ליצירתיות, גמישות והתחשבות בכל צד וכמובן גם בילדים. 

במסגרת תהליך של עריכת הסכם או גישור גירושין, ניתן לנסח הסכם כזה כאשר בראש ובראשונה הצרכים של כל בני המשפחה עומדים לנגד עינינו.

הסכם כזה שהושג בתהליך של גישור וודאי יחזיק מעמד לאורך זמן רב היות והצדדים הם למעשה אלו שהחליטו על תוכנו. חשוב לזכור, כי הצדדים צריכים להגיע בתום לב, מתוך בחירה והחלטה מושכלת כי זהו הפתרון הנכון עבורם והם מוכנים להשקיע מחשבה ונכונות על מנת שההסכם יכיל את כל הנושאים הקשורים להם ולילדיהם ושישקף בצורה הכי נכונה את החיים המשותפים שלהם או את הדרך בה הם בוחרים להיפרד וללכת איש איש לדרכו.

יתרון גדול ומשמעותי נוסף של ההסכם הוא הגדרת דרך פעולה ברורה:

הזדמנות לשיקום הנישואין

ההסכם מאפשר לבני הזוג לאתר ביחד את אותם התחומים שגרמו למשבר בחיי הנישואין שלהם, ומקנה להם דרכי פעולה כיצד לשקמם.

ראיית הצד השני

העבודה המשותפת על ניסוח החלק הראשון שעוסק בשלום בית מאפשרת לכל אחד מבני הזוג לראות גם את צרכיו של בן הזוג השני ולא רק את שלו. לפעמים, עבודה משותפת והבנת צרכיו של בן הזוג השני היא כבר כברת דרך משמעותית לקראת שיקום מערכת היחסים הזוגית בין הצדדים.

הרגעת התא המשפחתי

לעיתים בני הזוג מנסים לשקם את נישואיהם, אבל הלחץ לקראת גירושין אפשריים מעיב על ניסיונות אלה. כאשר כל ההיבטים מנוסחים וכלולים בהסכם, בני הזוג יכולים להתפנות ולשקם את יחסיהם ללא לחץ ודאגות על מה שעלול להתרחש.

התארגנות ליום שאחרי

משום שההסכם מתייחס לכל היבטי הגירושין, בני הזוג יודעים כיצד להתכונן למצב שבו הניסיון להגיע לשלום הבית יכשל. למשל: אצל מי יישאר הרכב, מי ישלוט בחברה המשפחתית, היכן הם יוכלו לגור, מהם הסדרי השהות העתידיים, מהן ההכנסות שעליהם להקפיד עליהן ועוד. מובן שגם זה מוריד את הלחץ לקראת גירושין אפשריים.

מניעת סכסוך ופגיעה נוספת בילדים במקרה של גירושין

ניסוח הסדר הגירושין כאשר בני הזוג עדיין נשואים מונע סכסוכים מרים על הרכוש, הסדרי שהות וגובה דמי המזונות. סכסוכים על רקע גירושין עלולים להימשך שנים רבות בבית המשפט ולגזול משני בני הזוג משאבים כלכליים ונפשיים. כמובן שניהול הליך שכזה פוגע נפשית ומשפיע מאוד גם על ילדיהם של הצדדים.

קביעת לוח זמנים ברור

ההסכם כולל סעיף שמאפשר לכל אחד מבני הזוג, בכל זמן נתון, לאחר תקופת הניסיון המינימאלית שנקבעה בחלקו הראשון של ההסכם, להודיע לבן זוגו שהוא מעוניין להתגרש. במקרה כזה מחויבים שני בני הזוג לשתף פעולה ולנהוג על פי ההסדרים שנקבעו בהסכם.

לסיכום

להסכם שלום בית ולחילופין הסכם גירושין יתרונות בולטים, בין היתר בכך שבני הזוג מקבלים הזדמנות אמיתית לשיקום הקשר, ללא חשש מפני אינטרס כלכלי או אחר. 

אין צורך להכביר במילים בדבר חשיבותה של הזדמנות זו, הן למען בני הזוג עצמם, אשר לא צריכים להיפרד כאשר קיים בהם עוד רצון לחיים משותפים והן עבור ילדיהם. במצב בו ניסיון ההתפייסות לא צולח, הרי שיש בידם של בני הזוג הסכם גירושין לכל דבר ועניין אותו יוכלו להפעיל ללא צורך בפניה נוספת לערכאות השיפוטיות.

למרות היתרונות האלה יש לשים לב לעובדה, שהסכם בלתי מקצועי עלול להוות 'מלכודת דבש'. הוא עלול ליצור מצב של כישלון ידוע ו/או מתוכנן מראש, מאחר והוא לא מנטרל או מונע את האפשרות, שצד שאינו מעוניין בכנות בשלום בית, ינצל את המצב במטרה להקנות לעצמו, במהלך תקופת שלום הבית, יתרונות רכושיים ו/או משפטיים לעומת הצד השני, שהגיע עם כוונות רציניות וכנות לתהליך. 

כמובן שאין ערבים לכך שלאחר שנעשו ויתורים ע"י מי מהצדדים לטובת שלום הבית, בן הזוג לא ישתמש בכך ויבקש מיד להתגרש. 

מצב זה בהחלט עשוי לקרות, ולכן הסדרת העניינים הרכושיים באופן חכם וחד משמעי, תמנע ניצול של המצב ע"י אחד מבני הזוג.